fbpixel

BLOG

Mobiliteitsscore, energiescore

Zowat elk medium heeft deze dagen de mond vol rond de Mobiliteitsscore of de Mobiscore alsook zijn mogelijke impact op de waarde van de woning. Rond 18 juni verscheen dit item zowel in diverse kranten (De Standaard, HLN, …) alsook in het avondjournaal op VRT en VTM.
Het Immo Point Network legde deze vraag neer bij hun makelaars van de verschillende regio’s en vroegen hun mening.

svg icon arrow left Lees meer

Algemeen :

Hoe gemakkelijk raak je met de fiets of te voet van je huis of nieuwe thuis naar de dichtstbijzijnde scholen, winkels, openbaar vervoerhaltes en andere voorzieningen? Je berekent het met de Mobiscore. Die helpt je in je zoektocht naar een nieuwe, duurzaam gelegen woning. Hoe hoger de Mobiscore op de schaal van 0 tot 10, hoe lager de mobiliteits- en milieu-impact van je woonplaats.

De volledige informatie : https://mobiscore.omgeving.vlaanderen.be/about

image

Immo Point Vandaele te Schoten :

Immo Point Vandaele is ervan overtuigd dat mobiliteit voor een kandidaat – koper op vandaag een cruciale factor is bij diens zoektocht naar een geschikte woonst.  We merken dan ook dat kandidaat – kopers hier veel meer aandacht aan besteden dan vroeger.

We zijn bijgevolg zeker fanvan een tool dat kandidaat – kopers helpt om een eigendom op vlak van mobiliteit te beoordelen.

Deze tool is ook een opportuniteit voor de overheid en kan gebruikt worden voor het voeren van een structureel doordacht beleid op vlak van Ruimtelijke Ordening. Men zou deze tool kunnen gebruiken als middel om elke woning, binnen een bepaalde vooropgestelde termijn, te upgraden naar een positieve score op vlak van mobiliteit.  Het beleid zou tevens kunnen voorzien in tools waardoor eigendommen, die op vlak van mobiliteit minder goed gelegen zijn, her bestemd kunnen worden en dit zonder dat de eigenaars ervan benadeeld worden.

Jan Vandaele

image

Immo Point Mintjens te Westmalle :

Het is een algemene score. Voor vele kopers is de ligging van een pand een heel persoonlijke keuze waar ze wel of niet willen wonen en zal deze score geen doorslaggevende factor zijn.

Els Mintjens

image

Immo Point te Lier

Ik denk niet dat de Mobiscore een invloed zal hebben op de prijzen.  Toch niet zolang er geen financiële of fiscale voordelen aan gekoppeld zijn.
De voorzieningen in de buurt van een eigendom worden nu reeds meegenomen bij de prijszetting : Woningen gelegen met een goede aansluiting naar verbindingswegen of autostrades hebben nu reeds een hogere prijszetting in vergelijking met degenen die dit niet hebben. De Mobiscore houdt hier geen rekening mee omdat het enkel gaat om duurzame vervoersmiddelen.
De prijzen in de kerngebieden liggen over het algemeen al hoger dan die in de landelijke gebieden.
Een treinstation met veel voorzieningen weegt sterk door in de score maar een woning waarbij de trein om het kwartier door je tuin buldert, … weinig gegadigden.
We merken dat er op het platteland weinig interesse is naar goede voorzieningen qua openbaar vervoer. Scholen, bakker en dergelijke wegen meer door bij de keuze.
Wie ervoor kiest om op in de relatieve rust van het platteland te wonen is zich wel bewust dat dit gevolgen heeft op zijn mobiliteit
Wie een mooie score heeft zal deze wel graag meegeven, op het platteland zijn er praktisch geen goede scores. Daar gaat er mijn inzien weinig belang gevolg gegeven worden aan het meegeven van de Mobiscore.

Zaakvoerder kantoor te Lier

image

Immo Point Vleugels te Heist-op-den-Berg :

De opzet van de Mobiscore is nobel. De uitwerking vraagt wel voldoende nuancering.
De verbinding met voorzieningen zoals horeca, winkels, scholen, openbaar vervoer,… is voor kopers een belangrijke trigger in de zoektocht naar de perfecte woning. Maar bij de keuze van de droomwoning in het algemeen en van de gewenste locatie in het bijzonder spelen echter nog vele andere factoren mee.
Mensen kunnen specifiek en bewust opteren voor een woning in landelijk en rustig gebied.
Een eerder slechte Mobiscore - ook omdat de doorsnee koper misschien de exacte lading van dit begrip niet terdege kent - zal mijn inziens het risico verhogen op een afschrikwekkend effect.  
Verder stel ik mij de vraag of de doorsnee Vlaming zal  zijn of haar droomwoning voorbij zal laten gaan vanwege een ietwat slechtere impact op het milieu. Gedragsverandering zal mijn inziens plaatsvinden wanneer aan de Mobiscore fiscale vriendelijke maatregelen kunnen gekoppeld worden.

Mathias Vleugels

image

Immo Point TOPO te Zandhoven :

Alle digitale hulpmiddelen kunnen helpen naar de zoektocht van de ideale woning. Toch ben ik door een aantal kleine testen niet meteen geneigd blij te zijn met de Mobiscore. Ik heb bedenkingen bij de nauwkeurigheid van de resultaten. Naar mijn mening niet nauwkeurig genoeg. Uit een concrete test kwam volgend resultaat naar boven : Onderwijs: matig bereikbaar. De kleuter- en lagere school liggen echter in dezelfde straat en op ca 300meter van de woning. Op drie kilometer had je dan nog eens 3x kleuter en lager alsook middelbaar onderwijs. Deze toch wel belangrijke informatie wordt bij de score ook niet verdere medegedeeld.
Openbaar vervoer: beperkt. Heden zijn grote infrastructuurwerken bezig omdat de halte op ca 50m van de woning zo druk bezet is.
Een makelaar contacteren die lokaal verankerd is en voldoende tijd kan vrijmaken om ontwikkelingen (infrastructuur) op de voet te volgen zal aan belang toenemen om de kandidaat kopers correct te woord te staan. 
Concrete voorbeelden alsook (toekomstige) plannen (contacten met de gemeente) zijn belangrijk om het behoeftepatroon van de kandidaat kopers te kennen en daarop te kunnen inspelen.
Verder zal elk persoon een unieke Mobiscore hebben die niet algemeen gemeten kan worden. Ik denk aan de woonplaats van de grootouders waar de kleinkinderen opgevangen worden, de sportactiviteiten en de sportclub, het woon-werk verkeer, etc. Persoonlijke benadering van elke kandidaat-koper is dus een must.
Mobiliteit wint algemeen aan belang, zelfs in landelijke gemeenten zoals Zandhoven. Vandaag is er ook hier relatief veel fileleed en is dit ondertussen ook een onderwerp van gesprek bij de keuze van een woning. 

Brit Van Meerbergen

image

Immo Point Lahuis te Wuustwezel :

De verantwoordelijke  voor een goede ruimtelijke ordening, een degelijk vervoers-, en mobiliteitsbeleid kunnen de Mobiscore gebruiken om tot actie over te gaan. De overheid kan via deze hulp de regelgeving alsook het consequent beleid beter in kaart brengen en sneller tot actie overgaan in de minder scorende gebieden.
De discussie over het concentreren van wonen in en rond de stad of op het platteland is al eeuwen oud. Ik betreur dat wonen op het platteland de kans heeft om afgeschilderd te worden als minder gunstig voor het milieu en de mens. Lokale werkgelegenheid, milieuvriendelijk vervoer en een goede ruimtelijke ordening is een beter traject dan de mobiliteitsscore. Interessant (denk)traject waar het laatste woord wellicht nog niet over geschreven zal zijn. 

Dirk Lahuis

image

Conclusie :

De visie en aanvullingen van enkele van onze makelaars aan dit onderwerp heeft een gelijkgestemde visie voor wat gedragsverandering betreft. Deze zou gekoppeld moeten worden aan fiscale of andere gunstmaatregelen om werkelijk impact te verkrijgen.   Verschillende argumenten van onze Immo Point makelaars zijn vooral regio gebonden.  De huidige en toekomstige uitdagingen van deze regio alsook de verdere ontwikkeling op alle vlakken (demografisch, werkgelegenheid, groene karakter, KMO zone, …). Maatwerk, regionale verankering en kennis zijn voor elke kandidaat verkoper en koper van cruciaal belang om de optimale transactie van verkoop-koop tot stand te brengen. Gezien onze 18 vestigingen in de provincie Antwerpen beschikken onze makelaars niet alleen over de nodige lokale kennis maar wordt er onderling tussen de  kantoren samengewerkt bij regio overschrijdende onderhandelingen.  Elke vestiging bezit immers unieke kennis die zowel ter beschikking wordt gesteld aan de klant (verkoper-koper) alsook aan de Immo Point collega makelaar.

Werner Viaene

svg icon arrow down Deel dit bericht
svg icon arrow left 0verzicht Volgend bericht svg icon arrow right svg icon arrow left Vorige bericht

Lees ook volgende artikelsimage

BLOG

Wat is een hypotheek en hoe lang blijft deze staan op je huis?


Datum: 30-08-2023

svg icon plus
image

BLOG

Evolutie op de vastgoedmarkt 2023


Datum: 28-06-2023

svg icon plus
image

BLOG

Het conformiteitsattest onder de loep


Datum: 31-05-2023

svg icon plus
image
image