fbpixel

Onderhoud huurwoningen: wie neemt de kosten op zich?

28-11-2023
Onderhoud huurwoningen: wie neemt de kosten op zich?

Huurders hebben doorgaans de verplichting om de gehuurde woning met zorg te behandelen, vergelijkbaar met hoe een verantwoordelijke huisbewoner zou handelen. Niettemin kunnen er zich altijd situaties voordoen waarin reparaties nodig zijn. Dit leidt tot de belangrijke vraag: onderhoud huurwoningen, wie is verantwoordelijk voor de kosten, de huurder of de verhuurder?"

Algemene regels rond onderhoud huurwoningen

Zowel huurders als verhuurders hebben verantwoordelijkheden met betrekking tot het onderhoud van een huurwoning. De verhuurder moet de woning in goede staat van onderhoud aan de huurder opleveren, en deze staat gedurende de huurperiode handhaven. Dit betekent echter niet dat de huurder nooit verantwoordelijk zal zijn voor bepaalde onderhoudswerkzaamheden.

Datum van het huurcontract

Om te bepalen wie er verantwoordelijk is voor welke kosten, is het van cruciaal belang om naar de datum van het huurcontract te kijken. Het is essentieel op te merken dat sinds 18 mei 2007 geen andere regeling dan de wettelijk toegestane in het huurcontract mag worden opgenomen.

HUURCONTRACTEN AFGESLOTEN VÓÓR 1 JANUARI 2019

Indien het huurcontract vóór 1 januari 2019 is afgesloten, rust over het algemeen de verantwoordelijkheid voor het groot onderhoud van de woning en eventuele reparaties bij de verhuurder, tenzij het gaat om:

  • kleine herstellingen die de huurder moet uitvoeren.
  • herstellingen die noodzakelijk zijn als gevolg van een fout van de huurder.

HUURCONTRACTEN AFGESLOTEN NA 1 JANUARI 2019

Voor huurcontracten afgesloten na 1 januari 2019 gelden andere regels. In dergelijke gevallen dient de huurder zelf voor het onderhoud en de schoonmaak van de woning te zorgen. Bovendien zijn er specifieke herstellingen die altijd de verantwoordelijkheid van de huurder zijn, zoals:

  • Kleine herstellingen/klein onderhoud huurwoningen;
  • Herstellingen door verkeerd gebruik of slecht onderhoud;
  • Herstellingen die moeten gebeuren omdat de huurder de verhuurder niet heeft verwittigd over de nodige herstellingswerken.

Zijn er andere herstellingen nodig zoals bijvoorbeeld door slijtage of bij schade door overmacht (bv. stormschade)? Deze zijn steeds voor de verhuurder.

BESLUIT KLEINE HERSTELLINGEN: LIJST KLEINE HERSTELLINGEN HUURDER

De perceptie van wat een kleine herstelling is, kan variëren van persoon tot persoon. Daarom heeft de Vlaamse Regering een uitgebreide lijst samengesteld met kleine herstellingen en onderhoudswerken die de verantwoordelijkheid van de huurder zijn.

Deze lijst is te vinden in de 'Ziezo'-informatiebrochure voor verhuurders en het Vlaams Woninghuurdecreet. Voorbeelden van dergelijke herstellingen omvatten het vervangen van gebroken glas, het herstellen van kapotte stopcontacten en schakelaars, het vervangen van verloren sleutels, en meer.

Wat in het geval van dringende herstellingswerken?

Een verhuurder kan niet zomaar herstellingen uitvoeren zonder toestemming van de huurder, aangezien de huurder recht heeft op een ongestoorde woonsituatie. Niettemin, in het geval van dringende herstellingen, is het noodzakelijk dat de huurder deze toestaat, zelfs als ze enig ongemak met zich meebrengen of tijdelijke onbruikbaarheid van de woning veroorzaken.

Recht op huurvermindering langdurig onderhoud huurwoningen

Als de herstellingen langer dan 40 dagen duren, heeft de huurder recht op huurvermindering. Voor huurcontracten afgesloten na 1 januari 2019 geldt een termijn van 30 dagen voor het recht op huurvermindering.

Kan men van deze regeling afwijken?

Nee, het is niet toegestaan om in huurcontracten andere regelingen op te nemen dan de wettelijk toegestane regels met betrekking tot huurwoningen. Dit betekent dat zowel huurders als verhuurders zich moeten houden aan de wettelijke voorschriften met betrekking tot verantwoordelijkheden voor onderhoud en reparaties. Men kan dus niet vrij van deze regeling afwijken in het huurcontract.

Immo Point helpt je graag verder!

Voor meer informatie en deskundig advies met betrekking tot huurrecht en herstellingen in huurwoningen, staat Immo Point klaar om je te helpen. Ga snel langs in het Immo Point bij jou in de buurt en laat je begeleiden door één van onze professionals. Of bezoek snel onze website en neem contact met ons op!

Blijf op de hoogte

Om deze functie te gebruiken dient u ingelogd te zijn.

Login / maak een account aan