fbpixel

Praktische tips voor huurindexatie in de vastgoedmarkt

Praktische tips voor huurindexatie in de vastgoedmarkt

Wat is huurindexatie?

Deze term verwijst naar het periodiek aanpassen van de huurprijs, rekening houdend met veranderingen in de kosten van levensonderhoud, gemeten aan de hand van de consumentenprijsindex. Dit proces zorgt voor stabiliteit en eerlijkheid, door te voorkomen dat huurprijzen achterblijven bij de economische realiteit.

Hoe moet je indexeren?

De huurindex bereken je volgens een vaste formule, gebaseerd op de gezondheidsindex die maandelijks gepubliceerd wordt door de FOD Financiën. Deze index is een economische indicator die in België gebruikt wordt om de huur te indexeren.

De basisformule voor huurindexering: basishuurprijs x nieuw indexcijfer/aanvangsindexcijfer

  • Basishuurprijs = huurprijs exclusief kosten/lasten.
  • Aanvangsindex = gezondheidsindex van de maand voorafgaand aan de maand van ondertekening van de huurovereenkomst, tenzij bij huurovereenkomsten ondertekend in Vlaanderen na 31.12.2018. In dat geval voorziet het Vlaams Woninghuurdecreet immers dat de aanvangsindex = gezondheidsindex van de maand voorafgaand aan de maand van inwerkingtreding van de huurovereenkomst.
  • Nieuwe index = gezondheidsindex van de maand voorafgaand aan de maand van de verjaardag van inwerkingtreding van de huurovereenkomst.

Als verhuurder vraag je de indexering het best schriftelijk aan. Is er een mondelinge huurovereenkomst? Dan is de indexatie enkel mogelijk als het bewezen is dat zowel de huurder als verhuurder dit zijn overeengekomen, maar dit is in de praktijk erg moeilijk.

De correctiefactor

Sinds 01/10/2023 moet je rekening houden met een correctiefactor. De indexering van de huurprijs met aangepaste formule (de correctiefactor) moet je toepassen als je woning aan onderstaande kenmerken voldoet:

  • De woning wordt verhuurd als hoofdverblijfplaats op de private markt. De maatregel geldt dus niet voor studentenwoningen of huurovereenkomsten van sociale woningen.
  • Het huurcontract is in werking getreden vóór 1 oktober 2022 volgens de Woninghuurwet of het Vlaams Woninghuurdecreet.
  • Het EPC-label van de verhuurde woning is D, E of F of de woning heeft er geen.

Je berekent de aangepaste indexering van huur door de standaard indexatieformule (basishuurprijs x nieuwe indexcijfer/aanvangsindexcijfer) te vermenigvuldigen met een correctiefactor.

Welke correctiefactor moet je toepassen?

Dat hangt af van het EPC-label van de woning en de verjaardatum van het huurcontract. Hier vind je een handig overzicht van de mogelijke formules.

De correctiefactor moet je bij élke huurindexatie toepassen. Pas al er een nieuw huurcontract van start gaat of als er een beter EPB voorligt, moet je de correctiefactor niet meer toepassen.

Indexeer de huur
met terugwerkende kracht

Huurindexering gebeurt in België niet automatisch. Als verhuurder moet je elk jaar zelf de huurindex berekenen en doorrekenen aan je huurders. Ben je vergeten om op tijd te indexeren? Dan heb je jouw kans niet helemaal verkeken en kan je alsnog indexeren met terugwerkende kracht.

In de berekening mag je drie maanden teruggaan in de tijd en de maand invullen waarin je de indexering had moeten aanvragen. Zo kun je deze toch nog recupereren. Het bedrag dat je door de vergetelheid te weinig opgestreken hebt, mag je hooguit voor de drie afgelopen maanden opeisen.

Tips

We geven je graag enkele praktische tips mee die ervoor zorgen dat je de huurindexatie vlekkeloos doorstaat. Als je deze tips in het achterhoofd houdt, kun je een succesvolle indexatiestrategie implementeren die zowel eerlijk is voor de huurder als verhuurder:

Ken de wetgeving in jouw verhuurgebied

Moet de huur geïndexeerd worden? Zorg er dan voor dat je op de hoogte bent van de lokale en nationale wetgeving omtrent huurindexatie. Dit kan variëren per regio, dus het is belangrijk om de specifieke regels te kennen die van toepassing zijn op jouw eigendom.

Communiceer tijdig en
duidelijk over de huurindexatie

Ga je de huurprijs indexeren? Geef huurders dan voldoende tijd om zich voor te bereiden op de verhoging. Dit kan helpen om eventuele financiële lasten voor hen te verlichten en geeft blijk van goede wil. Indexatie zorgt voor voorspelbaarheid en bescherming tegen onverwachte, aanzienlijke huurverhogingen.

Zorg ervoor dat de communicatie duidelijk en transparant is, waarbij je uitlegt hoe de nieuwe huurprijs is berekend. Deze maatregel zorgt ervoor dat er geen problemen kunnen opduiken nadat de huurprijzen worden geïndexeerd.

Bepaal de indexatieformule met officieel voorgeschreven tools

Ga je de huurindexatie berekenen? Speel dan op veilig en maak gebruik van de officieel voorgeschreven formule voor indexatie . In veel gevallen wordt dit bepaald door de overheid en is de formule gebaseerd op de gezondheidsindex. Door de officieel voorgeschreven formule te gebruiken, ben je er zeker van dat je de indexatie op een correcte manier berekent.

Wees redelijk en flexibel
naar je huurders toe

Hoewel je wettelijk het recht hebt om de huur te indexeren, is het belangrijk om ook de situatie van je huurders te overwegen. Een plotselinge, significante verhoging kan financiële druk veroorzaken, dus wees bereid om flexibel te zijn indien nodig. Behoud een goede relatie met je huurders. Een tevreden huurder is eerder geneigd om een huurverhoging te accepteren, vooral als ze het gevoel hebben dat hun behoeften worden erkend en gerespecteerd.

Zoek een evenwichtige benadering

Probeer een evenwicht te vinden tussen het behouden van een concurrerende huurprijs en het verzekeren van een redelijke winst. Te hoge huurprijzen kunnen leiden tot een hoger verloop van huurders, wat op de lange termijn kostenverhogend kan zijn.

Wat als de huurder de nieuwe prijs niet wilt betalen?

Je huurder moet de huur betalen op contractueel afgesproken tijdstippen. Maar wat moet je doen je als deze de nieuwe prijs niet wilt betalen? Dan heb je als verhuurder één jaar de tijd om een procedure op te starten – te tellen vanaf het versturen van de aangetekende brief.

Tot slot

Door deze praktische tips voor huur indexeren te volgen, kun je een eerlijke en transparante benadering van huurindexatie hanteren, wat bijdraagt aan een goede relatie met je huurders en het behoud van de waarde van je vastgoed.

Ben je op zoek naar een geschikt pand om te huren of verhuren? Dan kun je uitstekend terecht bij de vastgoedspecialisten van Immo Point. Wij beschikken over een uitgebreid woningaanbod en helpen je graag verder.

Blijf op de hoogte

Deze term verwijst naar het periodiek aanpassen van de huurprijs, rekening houdend met veranderingen in de kosten van levensonderhoud, gemeten aan de hand van de consumentenprijsindex.

Om deze functie te gebruiken dient u ingelogd te zijn.

Login / maak een account aan